Visie

De nadruk bij ons ligt op vertrouwen, een vlotte communicatie met u als cliƫnt en in vooral ook de correcte juridische strategie uitdenken.


Om die reden zullen wij steeds na een eerste gesprek en na studie van de relevante documenten een schriftelijk advies geven met de mogelijkheden en de risico's. Op basis daarvan kan u dan zelf mee beslissen welke stappen u wenst te ondernemen om het geschil zo snel mogelijk op te lossen. Dit hoeft uiteraard niet via een gerechtelijke procedure te gebeuren. De voorkeur is steeds een snelle oplossing met zo weinig mogelijk kosten!


Een uitstekende dossierkennis is wat ons betreft van essentieel belang. Alvorens een minnelijke onderhandeling of een procedure te starten is een volledige kennis van de problematiek noodzakelijk om een goed resultaat te kunnen behalen. Om deze reden en ook om de kosten te beperken kan u best bij aanvang van een dossier een zo volledig mogelijk bundel bezorgen (zie ook onder rubriek 'kosten en erelonen').


Er wordt ook veel aandacht besteed aan een snelle en volledige uitwisseling van informatie zodat u steeds op de hoogte bent van het verloop van uw dossier. Wij garanderen een persoonlijke aanpak en u kan ons steeds opbellen voor informatie. U kan zowel in Hasselt als in Bree terecht voor een afspraak. De verplaatsing naar de Rechtbank wordt uiteraard maar aangerekend vanuit het dichtst bijzijnde kantoor om zo deze kost te beperken.


Wenst u eerst een inschatting van uw dossier zonder dat u daarvoor een afspraak moet maken : Stuur ons een mail met zoveel mogelijk informatie zoals opgenomen onder rubriek 'kosten en erelonen'. U ontvangt hierna, op basis van de hoeveelheid informatie/problematiek, een betalingsverzoek voor een vaste som. Na betaling ontvangt u een schriftelijk advies op basis waarvan u zelf beslist of en hoe ermee verder gaat.

Wat?

Dagvaarding Contracten Verkoop Bree of Hasselt Schade Bouwrecht Politierechtbank Verkeer Ongeval Onbetaalde facturen huur verzekeringen Rechtsbijstand

Contact

GSM : 0484/482.116
FAX: 011/871.891
TEL: 011/215.315
info@advocaatknapen.be

Adres

Advocaat Caroline Knapen
Maastrichterstraat 99
3500, Hasselt
Bijkantoor :
Parkdreef 3
3960 Bree