Particulieren

Hieronder vindt u een indicatie op welke mogelijke manieren de dossiers kunnen worden afgerekend. Uiteraard zullen wij samen met u graag de mogelijkheden overlopen en desgevallend een tarief op maat van uw dossier afspreken.


Om de kosten te beperken kan u best bij aanvang van een dossier een zo volledig mogelijk bundel bezorgen. Op die manier wordt het werk sterk vereenvoudigd en worden kantoorkosten eveneens beperkt. Indien mogelijk is het aangewezen om nog vóór een eerste consultatie de volgende documenten te verzamelen en deze mee te brengen : 1) korte samenvatting problematiek 2) gegevens (identiteit en adres) van de betrokken partijen 3 ) een chronologisch overzicht van de feiten 4) een inventaris van bewijsstukken 5) de eigen argumentatie wat betreft de vordering of het verweer


Afrekening volgens uurloon en kosten
ERELOON
 • Uurloon
  • € 120,00 excl. BTW (145,20 incl. BTW)
 • Eenmalige vrijblijvende consultatie:
  • € 60,00 excl. BTW (72,60 incl. BTW)
KOSTEN
 • Gewone brief
  • € 10,00 excl. BTW (€ 12,10 incl. BTW)
 • Fax of mail:
  • € 5,00 excl. BTW (€ 6,05 incl. BTW)
 • Kopie:
  • € 0,30 excl. BTW (€ 0,36 incl. BTW) in kleur
   € 1,00 excl. BTW (€ 1,21 incl. BTW)
 • Externe kosten werkelijke prijs
 • Aangetekende brief:
  • werkelijke prijs supplementair op brief
 • Verplaatsingskosten :
  • € 0,50 per km excl. BTW (€ 0,61 incl. BTW)

Wat?

Dagvaarding Contracten Verkoop Bree of Hasselt Schade Bouwrecht Politierechtbank Verkeer Ongeval Onbetaalde facturen huur verzekeringen Rechtsbijstand

Contact

GSM : 0484/482.116
FAX: 011/871.891
TEL: 011/215.315
info@advocaatknapen.be

Adres

Advocaat Caroline Knapen
Maastrichterstraat 99
3500, Hasselt
Bijkantoor :
Parkdreef 3
3960 Bree