Bouwrecht

U ondervindt moeilijkheden in uw bouwproject? Werden de werken niet uitgevoerd volgens de regels van de kunst? Werd de controleplicht van de architect volgens u niet goed nageleefd? U hebt schade door de bouwwerken bij uw buren?


Bij het oprichten van een gebouw kan helaas heel wat mislopen. Zo kan u zowel als bouwheer, als aannemer of als architect geconfronteerd worden met schadegevallen.


Vaak is het aangewezen om via een minnelijke expertise tot een oplossing te komen doch in sommige gevallen is de schade zo verregaand dat een gerechtsdeskundige moet worden aangesteld om gepaste maatregelen te adviseren. In zowel minnelijke als gerechtsexpertises staan wij u bij om te waken over de juridische kant van de zaak.


Bovendien heeft ons kantoor een goed contact met enkele architecten die ook reeds een technisch advies kunnen verlenen om de slaagkansen van een gerechtelijke procedure beter in te schatten.

Wat?

Dagvaarding Contracten Verkoop Bree of Hasselt Schade Bouwrecht Politierechtbank Verkeer Ongeval Onbetaalde facturen huur verzekeringen Rechtsbijstand

Contact

GSM : 0484/482.116
FAX: 011/871.891
TEL: 011/215.315
info@advocaatknapen.be

Adres

Advocaat Caroline Knapen
Maastrichterstraat 99
3500, Hasselt
Bijkantoor :
Parkdreef 3
3960 Bree