Goederenrecht

Goederenrecht


U hebt een probleem betreffende een erfdienstbaarheid?
U hebt een discussie over de eigendom?
U weet niet goed wat uw rechten zijn met betrekking tot  bezit, erfpacht, vruchtgebruik, afpaling, burenhinder, pacht, mandaat, leningen, leasing, en dergelijke meer.

Er kunnen zich allerhande discussies voordoen over rechten die voortvloeien uit het bezit of de huur van goederen. Om ervoor te zorgen dat een dergelijke discussie niet uit de hand loopt is het aangewezen dat u zich hierover degelijk door ons laat informeren.