Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht / Verzekeringen

U hebt schade geleden?
U hebt mogelijk schade veroorzaakt?

Dagelijks zijn er situaties waardoor een schadegeval ontstaat, zowel contractueel als buitencontractueel. Dit betekent dat u eventueel recht hebt op een vergoeding of dat u zelf wordt aangesproken door iemand die meent dat u verantwoordelijk bent. Het is van groot belang om na te gaan wie effectief de fout beging en of dit bewijs kan worden geleverd om de aansprakelijkheid te bepalen. Uiteraard is het bij schadegevallen essentieel te weten of u verzekerd bent of niet.

Wij controleren dit allemaal voor u opdat uw dossier zo correct mogelijk kan worden afgehandeld.