Particulieren

Particulieren

Hieronder vindt u de tarieven op basis waarvan de dossiers worden afgerekend. Uiteraard zullen wij samen met u graag de mogelijkheden overlopen en desgevallend een tarief op maat van uw dossier afspreken.

Om de kosten te beperken kan u best bij aanvang van een dossier een zo volledig mogelijk bundel bezorgen. Op die manier wordt het werk sterk vereenvoudigd en worden kantoorkosten eveneens beperkt. Indien mogelijk is het aangewezen om nog vóór een eerste consultatie de volgende documenten te verzamelen en deze mee te brengen : 1) korte samenvatting problematiek  2) gegevens (identiteit en adres) van de betrokken partijen 3 ) een chronologisch overzicht van de feiten 4) een inventaris van bewijsstukken 5) de eigen argumentatie wat betreft de vordering of het verweer


Afrekening volgens uurloon en kosten

ERELOON

 • Uurloon
  • € 110,00 excl. BTW (133,10 incl. BTW)
 • Eenmalige vrijblijvende consultatie:
  • € 50,00 excl. BTW (60,50 incl. BTW)

KOSTEN

 • Gewone brief
  • € 10,00 excl. BTW (€ 12,10 incl. BTW)
 • Fax:
  • € 5,00 excl. BTW (€ 6,05 incl. BTW)
 • Kopie:
  • € 0,30 excl. BTW (€ 0,36 incl. BTW)
  • in kleur
  • € 1,00 excl. BTW (€ 1,21 incl. BTW)
 • Externe kosten werkelijke prijs
 • Aangetekende brief:
  • werkelijke prijs supplementair op brief
 • Verplaatsingskosten :
  • € 0,50 per km excl. BTW (€ 0,61 incl. BTW)