Ereloon

Particulieren

Hieronder vindt u de tarieven op basis waarvan de dossiers worden afgerekend. Uiteraard zullen wij samen met u graag de mogelijkheden overlopen en desgevallend een tarief op maat van uw dossier afspreken.

Om de kosten te beperken kan u best bij aanvang van een dossier een zo volledig mogelijk bundel bezorgen. Op die manier wordt het werk sterk vereenvoudigd en worden kantoorkosten eveneens beperkt. Indien mogelijk is het aangewezen om nog vóór een eerste consultatie de volgende documenten te verzamelen en deze mee te brengen : 1) korte samenvatting problematiek  2) gegevens (identiteit en adres) van de betrokken partijen 3 ) een chronologisch overzicht van de feiten 4) een inventaris van bewijsstukken 5) de eigen argumentatie wat betreft de vordering of het verweer


Afrekening volgens uurloon en kosten

ERELOON

 • Uurloon
  • € 110,00 excl. BTW (133,10 incl. BTW)
 • Eenmalige vrijblijvende consultatie:
  • € 50,00 excl. BTW (60,50 incl. BTW)

KOSTEN

 • Gewone brief
  • € 10,00 excl. BTW (€ 12,10 incl. BTW)
 • Fax:
  • € 5,00 excl. BTW (€ 6,05 incl. BTW)
 • Kopie:
  • € 0,30 excl. BTW (€ 0,36 incl. BTW)
  • in kleur
  • € 1,00 excl. BTW (€ 1,21 incl. BTW)
 • Externe kosten werkelijke prijs
 • Aangetekende brief:
  • werkelijke prijs supplementair op brief
 • Verplaatsingskosten :
  • € 0,50 per km excl. BTW (€ 0,61 incl. BTW)

 
 

Bedrijven

Hieronder vindt u een indicatie op welke mogelijke manieren de dossiers kunnen worden afgerekend. Uiteraard zullen wij samen met u graag de mogelijkheden overlopen en desgevallend een tarief op maat van uw dossier afspreken.

 

Afrekening volgens uurloon en kosten

ERELOON

 • Uurloon
  • € 110,00 excl. BTW (133,10 incl. BTW)
 • Eenmalige vrijblijvende consultatie:
  • € 50,00 excl. BTW (60,50 incl. BTW)

KOSTEN

 • Gewone brief
  • € 10,00 excl. BTW (€ 12,10 incl. BTW)
 • Fax of mail:
  • € 5,00 excl. BTW (€ 6,05 incl. BTW)
 • Kopie:
  • € 0,30 excl. BTW (€ 0,36 incl. BTW)
  • in kleur
  • € 1,00 excl. BTW (€ 1,21 incl. BTW)
 • Externe kosten werkelijke prijs
 • Aangetekende brief:
  • werkelijke prijs supplementair op brief
 • Verplaatsingskosten :
  • € 0,50 per km excl. BTW (€ 0,61 incl. BTW)

  Afrekening inzake invorderingen

Dergelijke zaken worden zo geregeld dat er bij recuperatie van de hoofdsom van de factuur geen verdere kosten moeten worden gemaakt door de cliënt.
Zo worden bijvoorbeeld bij een directe betaling door de schuldenaar het schadebeding en desgevallend de intresten gebruikt ter dekking van de kosten van de advocaat en wordt de hoofdsom integraal doorgestort naar de cliënt.
Indien een hardleerse schuldenaar slechts na een gerechtelijke procedure wordt veroordeeld tot betaling, is ook de rechtsplegingvergoeding bedoeld om de advocatenkosten te dekken.
Op die manier wordt in elk dossier gestreefd naar een netto kost van € 0 voor de cliënt.
Uiteraard is dit in sommige zaken niet mogelijk indien een procedure door omstandigheden zeer lang aansleept en er veel prestaties en kosten moeten gemaakt worden.
In ieder geval is het zo dat bij een portefeuille van een bedrijf waarvoor meermaals invorderingen worden gedaan, de kosten van één dossier meestal opgevangen worden door een ander snel afgehandeld dossier zodat de € 0-kost te allen tijde benaderd wordt.
De samenwerking wordt steeds op maat van de cliënt of het bedrijf uitgewerkt.

Afrekening volgens vast tarief
In verkeerszaken waar op strafgebied een éénmalige verschijning vereist is voor de Politierechtbank te Hasselt (eenvoudige overtreding, zonder burgerlijke partijen) wordt een vaste kost aangerekend.
Indien de verschijning dient te gebeuren voor een Politierechtbank buiten Hasselt, zal een verplaatsingskost aangerekend worden in functie van het aantal kilometers.